Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27408
Title: Фізіологія рухової активності : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 02 - Культура і мистецтво, спеціальність 024 - Хореографія
Authors: Бергтраум, Д. І.
Berhtraum, D. I.
Кафедра анатомії та фізіології
Keywords: фізіологія рухової активності
робоча програма
кафедра анатомії та фізіології
Issue Date: 12-Nov-2020
Citation: Фізіологія рухової активності : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 02 - Культура і мистецтво, спеціальність 024 - Хореографія / розроб. Бергтраум Д. І. - Львів, 2020. - 22 с.
Abstract: Мета : сприяти формуванню у майбутніх хореографів, чіткого розуміння та усвідомлення науково-обгрунтованого підходу до розробки і застосування фізичних вправ на уроках фізичного виховання з врахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27408
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.04 фізрухакт хор робоча 20-21.pdf460.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.