Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27399
Title: Фізіологія рухової активності : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 22 - охорона здоров’я, спеціальність 227 -фізична терапія, ерготерапія
Authors: Коритко, З. І.
Korytko, Z. I.
Кафедра анатомії та фізіології
Keywords: фізіологія рухової активності
робоча програма
кафедра анатомії та фізіології
Issue Date: 11-Nov-2020
Citation: Фізіологія рухової активності : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 22 - охорона здоров’я, спеціальність 227 -фізична терапія, ерготерапія / розроб. Коритко З. І. - Львів, 2020. - 21 с.
Abstract: Дисципліна «Фізіологія рухової активності» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «227-фізична терапія та ерготерапія», яка читається в І семестрі на другому курсі в обсязі трьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою EKTS), обсягом 90 годин аудиторних занять, з яких 16 годин лекцій, 18 годин лабораторних занять і 56 години самостійної роботи. Курс підсумовується іспитом.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27399
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ .pdf445.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.