Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27348
Title: Фізіологія рухової активності : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 22 - Охорона здоров’я, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія
Authors: Коритко, З. І.
Korytko, Z. I.
Кафедра анатомії та фізіології
Keywords: фізіологія рухової активності
робоча програма
кафедра анатомії та фізіології
Issue Date: 11-Nov-2020
Citation: Фізіологія рухової активності : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 22 - Охорона здоров’я, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія / розроб. Коритко З. І. - Львів, 2020. - 21 с.
Abstract: Мета : дати майбутнім фахівцям у галузі охорони здоров´я розуміння основних закономірностей впливу фізичних навантажень різного характеру на організм людини, сприяти формуванню науково обґрунтованого підходу до розробки і застосування ефективних реабілітаційних засобів на основі глибоких знань вікових, статевих, індивідуальних особливостей, розуміння ролі фізичної культури у підвищенні функціонального стану організму, в підтриманні здоров’я на належному рівні та профілактиці захворювань.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27348
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.04 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 20-21.pdf445.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.