Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24254
Title: Обгрунтування показників змагальної та тренувальної діяльності спортсменів різної кваліфікації у силових видах адаптивного спорту
Authors: Розторгуй, Марія
Roztorhui, Mariia
Keywords: змагальна діяльність
тренувальні заняття
адаптивний спорт
силові види спорту
Issue Date: 2018
Citation: Розторгуй М. С. Обгрунтування показників змагальної та тренувальної діяльності спортсменів різної кваліфікації у силових видах адаптивного спорту / Розторгуй М. С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури ( фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2018. – Вип. 7(101)18. – С. 80–84.
Abstract: Система підготовка спортсменів з інвалідністю на сучасному етапі розвитку характеризується частковим, а в деяких випадках повним механічним перенесенням теоретико-методичних положень загальної теорії підготовки спортсменів у практику адаптивного спорту, що негативно впливає на здоров’я спортсменів з інвалідністю та унеможливлює реалізацію їх спортивного потенціалу. Метою даного наукового дослідження є обґрунтування показників змагальної та тренувальної діяльності спортсменів різної кваліфікації у силових видах адаптивного спорту. На основі аналізу результатів анкетування тренерів з силових видів адаптивного спорту обгрунтовано оптимальну кількість годин навчально-тренувальних занять у тижневому мікроциклі для спортсменів різної кваліфікації, оптимальну кількість навчально-тренувальних занять у тижневому мікроциклі для спортсменів різної кваліфікації та оптимальну кількість змагань в обсязі річної підготовки для спортсменів різної кваліфікації.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24254
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розторгуй М_2018.pdf467.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.