Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22838
Title: Кейтеринг : робоча програма навчальної дисципліни рівня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 24 "Cфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Authors: Паска, Марія
Paska, Mariia
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кейтеринг
"Сфера обслуговування"
опис навчальної дисципліни
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
рекомендована література
Issue Date: 28-Oct-2019
Citation: Кейтеринг : робоча програма навчальної дисципліни рівня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 24 "Cфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" / розроб. Паска М. З. - Львів, 2019. - 9 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Кейтерингу» набуття теоретичних знань і практичних навичок із сучасної організації підприємств харчування, зокрема кейтерингу, тобто виїзне обслуговування. Кейтеринговий бізнес у світі нині за значимістю дорівнює традиційному ресторанному бізнесу, поступово він стає популярним і в Україні. Основними напрямками розвитку кейтерингу є виїзне обслуговування та стаціонарне обслуговування. Ці два напрямки мають свою логістичну специфіку, а їхня подібність пов’язана з необхідністю наявності виробничої бази.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22838
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма Кейтеринг.pdf662.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.