Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22046
Title: Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація "карате") : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу галузі знань 01 "Освіта / педагогіка" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" рівня вищої освіти "бакалавр" факультету фізичної культури і спорту
Authors: Богдан, Ігор
Вишневецький, Сергій
Bohdan, Ihor
Vyshnevetskyi, Serhii
Кафедра фехтування, боксу і національних одноборств
Keywords: кафедра фехтування, боксу і національних одноборств
Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація карате)
"Фізична культура і спорт"
3 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
теми семінарських занять
теми практичних занять
теми методичних занять
самостійна робота
шкала оцінювання
рекомендована література
залікові вимоги
Issue Date: 7-Jul-2019
Citation: Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація "карате") : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу галузі знань 01 "Освіта / педагогіка" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" рівня вищої освіти "бакалавр" факультету фізичної культури і спорту / розроб. Богдан І. О., Вишневецький С. М. - Львів, 2018. - 30 с.
Abstract: Мета: Сприяти формуванню у майбутніх тренерів поглиблених знань, вмінь та навичок з теорії і методики викладання карате на етапі підготовки каратистів середньої кваліфікації (першого спортивного розряду та КМС).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22046
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКіС-3курс-ТІМОВС-СПВ 2018-315(248год).pdf392.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.