Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2196
Title: Warunki fizyczne – ważny czynnik osiągnięcia mistrzostwa sportowego
Authors: Chodinow, Włodimir
Keywords: веслування на байдарках
антропометричні показники
сила
витривалість
рухова координація
kajakarstwo
dane antropometryczne
wytrzymałość
koordynacja ruchowa
siła
Issue Date: 2009
Citation: Chodinow W. Warunki fizyczne – ważny czynnik osiągnięcia mistrzostwa sportowego / Włodimir Chodinow // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2009. - Вип. 13, т. 2. - С. 196 - 201.
Abstract: Представлено, описано й проаналізовано результати досліджень тренувального процесу й змагань у веслуванні на байдарках, які свідчать про сильний зв'язок між антропометричними параметрами спортсменів та їхніми результатами. Одними з головних елементів у процесі відбору й підготувань веслувальників є сила й витривалість. Однак змагання з веслування під час Олімпіади в Пекіні не дали відповіді на запитання: «Що важливіше у приготуванні байдарочників – сила, витривалість, рухова координація чи антропометричні показники?». Подана робота частково дає відповідь на поставлене запитання.
Description: Zademonstrowane i opisane wyniki badań i ich analiza świadczą o istnieniu ścisłego związku w treningach i zawodach kajakarskich między danymi antropometrycznymi a przygotowaniem fizycznym (siłą, wytrzymałością, koordynacją ruchową), sportowców. Jednym, z głównych elementem w trakcie doboru i przygotowania kajakarzy są siła i wytrzymałość. Jednak, zawody na olimpijskim kajakarskim torze w Pekinie w sierpniu tego roku nie dali jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Co jest ważniejsze w przygotowaniu kajakarza – siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa, lub dane antropometryczne”. Przedstawiona praca częściowo dała odpowiedź na postawione pytanie.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2196
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chodinow_61.pdf277.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.