Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2069
Title: Zastosowania ćwiczeń funkcjonalnych w rekreacji ruchowej
Authors: Stuła, Aleksander
Więcek, Roland
Keywords: рекреація
функціональні вправи
функціональний тренінг
ćwiczenia funkcjonalne
trening funkcjonalny
Issue Date: 2010
Citation: Stuła A. Zastosowania ćwiczeń funkcjonalnych w rekreacji ruchowej / Aleksander Stuła, Roland Więcek // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 4. - C. 165 - 170.
Abstract: У статті наводяться поняття, мета і завдання тренування та функціональних вправ, призначених для осіб, що займаються рекреаційним та професійним спортом. Представлений також механізм впливу функціональних вправ на спортивні результати та значення цих вправ у повсякденному житті. З’ясовується потреба у функціональному тренуванні та його позитивний вплив на стан здоров’я людини. У заключній частині зроблено висновки щодо застосування функціональних вправ, що, зокрема, зменшують ризик травм, а також сприяють правильному виконанню окремих рухових зразків.
Description: W niniejszej pracy, opartej o najnowsze doniesienia literaturowe, przedstawiono pojęcie, cele i zadania treningu oraz ćwiczeń funkcjonalnych, kierowanych do osób uczestniczących w rekreacji ruchowej oraz w sporcie wyczynowym. Przedstawiono również efekty wpływu ćwiczeń funkcjonalnych na wyniki sportowe, jak i ich oddziaływanie na sytuacje życiowe w życiu codziennym. Wyjaśniono potrzebę stosowania treningu funkcjonalnego i jego prozdrowotny charakter. W części końcowej opisano wnioski, jakie wypływają ze stosowania ćwiczeń funkcjonalnych, prowadzących między innymi do zmniejszenia ryzyka powstawania urazów oraz do prawidłowego wykonania określonego wzorca ruchowego.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2069
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Стулла_164.pdf172.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.