Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19260
Title: Фізична терапія при онкологічних захворюваннях : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 227 „Фізична терапія, ерготерапія” факультету фізичної терапії та ерготерапії та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти "магістр"
Authors: Бас, Ольга
Bas, Olha
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Keywords: кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Фізична терапія при онкологічних захворюваннях
"Фізична терапія, ерготерапія"
магістр
5 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
теми практичних занять
структура навчальної дисципліни
самостійна робота
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 14-Mar-2019
Citation: Фізична терапія при онкологічних захворюваннях : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 227 „Фізична терапія, ерготерапія” факультету фізичної терапії та ерготерапії та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти "магістр" / розроб. Бас О. А. - Львів, 2018. - 17 с.
Abstract: Мета: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок для оцінки та корекції стану хворих з онкологічними захворюваннями що базуються на сучасних досягненнях провідних вітчизняних і іноземних вчених та світової практики.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19260
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма_онко_маг_Бас ОА.pdf957.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.