Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18884
Title: Сучасні напрямки танцювального мистецтва : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр"
Authors: Мартинюк, Олена
Martyniuk, Olena
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Сучасні напрямки танцювального мистецтва
хореографія
магістр
опис навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
контрольні питання
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
6 курс
Issue Date: 6-Mar-2019
Citation: Сучасні напрямки танцювального мистецтва : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр" / розроб. Мартинюк О. В. - Львів, 2018. - 15 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні напрямки танцювального мистецтва». Освоєння майбутніми фахівцями-педагогами різноманітних форм, стилів і технік сучасних напрямків танцювального мистецтва. Розширення лексичного арсеналу, творчого діапазону і фантазії майбутніх педагогів хореографів. Формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку викладача–хореографа, викладача–організатора масових форм фізичної культури та спорту та викладача гурткової роботи з сучасного танцю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18884
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робоча прогр с.н. 6 курс.pdf312.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.