Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18730
Title: Загальні основи теорії підготовки спортивного хореографа : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр"
Authors: Сосіна, Валентина
Sosina, Valentyna
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Загальні основи теорії підготовки спортивного хореографа
"Хореографія"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
теми семінарських занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
контрольні питання
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 5-Mar-2019
Citation: Загальні основи теорії підготовки спортивного хореографа : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр" / розроб. Сосіна В. Ю. - Львів, 2018. - 12 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Основи теорії підготовки спортивного хореографа» є формування у студентів знань та навичок стосовно підготовки спортсменів у видах спорту зі складною координацією, пов’язаних з культурою рухів, де необхідна робота тренера-хореографа, спортивного хореографа.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18730
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗОТПС роб.прогр.pdf369.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.