Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18059
Title: Теорія і методика обраного виду спорту. Спортивно-педагогічне вдосконалення : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності: 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту, післядипломної та заочної освіти
Authors: Дунець-Лесько, Антоніна
Павлось, Ольга
Dunets-Lesko, Antonina
Pavlos, Olha
Кафедра легкої атлетики
Keywords: кафедра легкої атлетики
"Теорія і методика обраного виду спорту. Спортивно-педагогічне вдосконалення"
"Фізична культура і спорт"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
розподіл балів
екзаменаційні вимоги
шкала оцінювання
рекомендована література
легка атлетика
Issue Date: 20-Feb-2019
Citation: Теорія і методика обраного виду спорту. Спортивно-педагогічне вдосконалення : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності: 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту, післядипломної та заочної освіти / розроб. Дунець-Лесько А. В., Павлось О. О. - Львів, 2018. - 51 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни – формування у студентів стійкого інтересу до майбутньої професії, надання комплексу необхідних знань, умінь і навичок на прикладі обраного виду спорту (легка атлетика). Підвищення спортивної майстерності в обраній спеціалізації, а також формування базових професійних знань, вмінь та практичних навичок, які забезпечують підготовку фахівця з обраного виду легкої атлетики.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18059
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКіС бакалавр ТІМОВС, СПВ_2018.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.