Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17264
Title: Modelowanie i metody rozwiązywania zagadnień transportowych
Authors: Zanevskyy, Ihor
Ogirko, Olga
Заневський, Ігор
Огірко, Ольга
Keywords: modelowanie
zagadnienie transportowe
Issue Date: 2018
Citation: Zanevskyy I. Modelowanie i metody rozwiązywania zagadnień transportowych / Zanevskyy I., Ogirko O., Ohirko I. // Technika Transportu Szynowego. – 2018. – T. 25, N 7/8. – S. 64–67.
Abstract: Skrypt poświęcono modelowaniu systemów transportowych, kładąc szczególny nacisk na problematykę formułowania zadań optymalizacyjnych rozłożenia potoku ruchu na sieć transportową. Przedstawiono w nim zarówno problematykę modelowania systemów transportowych, jak i metodę oceny wielokryterialnej funkcjonowania tych systemów. Publikacja zawiera sformułowania zadań optymalizacyjnych rozłożenia potoku ruchu w aspekcie organizacji ruchu, rozumianej jako sposób wykorzystania wyposażenia systemu transportowego w realizacji zgłaszanego zapotrzebowania na przewóz. Celem pracy było określenie roli i miejsca modelowania i symulacji. Matematyczna gospodarka to jest zestaw metod matematycznych, pozwalających przedstawić teorie i przeanalizować problemy w gospodarce. Mowa matematyki pozwala ekonomistom konkretyzować pozytywne wymogi o spornych czy dokładnych tematach, które byłyby niemożliwe bez matematyki. Dużo z teorii ekonomicznej jest teraz obecne w terminach matematycznych modeli ekonomicznych. Technologia informacyjna stała się podstawą, której poziom rozwoju w dużej mierze decyduje o poziomie rozwoju kraju jako całości.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17264
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZanevskyyTTS78.pdf354.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.