Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17046
Title: Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей 8-10 років, хворих на бронхіальну астму
Authors: Одинець, Тетяна
Левченко, М.
Odynets, Tetiana
Keywords: бронхіальна астма
дихальна гімнастика
функція зовнішнього дихання
діти
кардіореспіраторна система
фізична реабілітація
Issue Date: 2015
Citation: Одинець Т. Є. Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей 8-10 років, хворих на бронхіальну астму / Одинець Т. Є., Левченко М. О. // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. - Запоріжжя, 2015. - № 1. - С. 122-127.
Abstract: Проблема реабілітації дітей із захворюваннями органів дихання стоїть досить гостро, що обумовлено зниженими можливостями пристосування їхнього організму до фізичного навантаження, а ефект від лікарської терапії може бути значно посилений шляхом застосування дихальної гімнастики. Мета: визначити вплив дихальної гімнастики на функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей 8-10 років хворих на бронхіальну астму. Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел та емпіричних даних; спірографія, розрахунок індексів Робінсона та Скібінські, екскурсія грудної клітки, дихальні проби Штанге та Генчі; методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 20 дітей, хворих на інтермітуючу бронхіальну астму, які протягом п’яти місяців займалися диференційованою дихальною гімнастикою. Показано позитивний вплив застосування дихальних гімнастик на показники функції зовнішнього дихання та серцевосудинної системи у дітей 8-10 років. Визначено вірогідні відмінності за показником пікової об’ємної швидкості, максимальної об’ємної швидкості на рівні 25% форсованої життєвої ємності легень, які були більшими в дітей основної групи порівняно з групою порівняння на 0,71 л/с (р<0,05) та 0,69 л/с (р<0,05) відповідно, що свідчить про кращу прохідність бронхів на рівні крупного калібру, а також про силу експіраторних м’язів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17046
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Одинець_Vznu_FViS_2015_1_22.pdf374.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.