Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17009
Title: Доцільність раннього застосування засобів фізичної реабілітації щодо поліпшення функціонального стану системи зовнішнього дихання в жінок з постмастектомічним синдромом
Authors: Бріскін, Юрій
Одинець, Тетяна
Briskin, Yurii
Odynets, Tetiana
Keywords: зовнішнє дихання
жінки
спірографія
постмастектомічний синдром
рак молочної залози
фізична реабілітація
Issue Date: 2015
Citation: Бріскін Ю. А. Доцільність раннього застосування засобів фізичної реабілітації щодо поліпшення функціонального стану системи зовнішнього дихання в жінок з постмастектомічним синдромом / Бріскін Ю. А., Одинець Т. Є. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 12. - С. 30-34.
Abstract: Мета: визначити доцільність раннього застосування засобів фізичної реабілітації щодо поліпшення функціонального стану системи зовнішнього дихання в жінок з постмастектомічним синдромом. Матеріал: в дослідженні брало участь 135 жінок з постмастектомічним синдромом, що перенесли радикальну мастектомію за Мадденом. Жінки основних груп займалися за відповідними програмами протягом року. Ефективність занять контролювалася через піврічний інтервал часу. Допуск до занять надавав лікар-онколог. Пацієнтки цих груп належали до третьої клінічної групи. На початку диспансерного етапу групи були однорідними за всіма показниками функції зовнішнього дихання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17009
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бріскін_Одинець_PPMB_2015_12_7.pdf407.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.