Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16683
Title: Масаж : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" для студентів 5 курсу факультету ПД та ЗО 017 «Фізична культура і спорт» кваліфікація – бакалавр фізичної культури і спорту
Authors: Руденко, Романа
Rudenko, Romana
Кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
Keywords: кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
"Масаж"
5 курс
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
рекомендована література
теми практичних занять
самостійна робота
контрольні питання
Issue Date: 29-Dec-2018
Citation: Масаж : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" для студентів 5 курсу факультету ПД та ЗО 017 «Фізична культура і спорт» кваліфікація – бакалавр фізичної культури і спорту / розроб. Руденко Р. Є. - 2018. - 21 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни ―Масаж‖ є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно виконання прийомів класичного масажу, проведення оздоровчого масажу з урахуванням сучасних досягнень провідних вітчизняних й іноземних вчених та світової практики.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16683
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
роб.навч.прогр.бак.Фс.pdf528.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.