Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1665
Title: Взаємозв'язки показників фізичної підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки
Authors: Пітин, Мар'ян
Артим'юк, Назарій
Keywords: футбол
фізична підготовленість
Issue Date: 2010
Citation: Пітин М. Взаємозв'язки показників фізичної підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки / Мар'ян Пітин, Назарій Артим'юк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 1. - С. 215 - 219.
Abstract: У статті розглянуто показники фізичної підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки та виявлено взаємозв’язки цих показників. Встановлено, що у фізичній підготовленості юних футболістів на етапі початкової підготовки наявні взаємозв’язки між гнучкістю і координаційними здібностями та обернений взаємозв’язок між бистротою і силою. У інших випадках істотних відомостей не виявлено.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1665
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pityn_Artymjuk_65.pdf142.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.