Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16378
Title: Теорія і методика атлетизму : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту та факультет післядипломної та заочної освіти
Authors: Розторгуй, Марія
Товстоног, Олександр
Roztorhui, Mariia
Tovstonoh, Oleksandr
Кафедра атлетичних видів спорту
Keywords: кафедра атлетичних видів спорту
"Теорія і методика атлетизму"
бакалавр
теорія і методика атлетизму
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
нормативні вимоги
рекомендована література
Issue Date: 18-Dec-2018
Citation: Теорія і методика атлетизму : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту та факультет післядипломної та заочної освіти / розроб. Розторгуй М. С., Товстоног О. Ф. - Львів, 2018. - 17 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни є формування базових професійно-педагогічних знань, вмінь та навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку фахівця з фізичної культури та фізичного виховання різних груп населення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16378
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма ТіМ Атлетизму_2 кур.pdf778.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.