Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1435
Title: Zależności między zdolnościami motorycznymi a techniką wykonania wybranych ćwiczeń gimnastycznych na kółkach (na przykładzie studentów AWF w Krakowie)
Authors: Omorczyk, Jarosław
Lipka-Nowak, Dorota
Kapik-Gruca, Krystyna
Kamecki, Maciej
Keywords: фізичні якості
рухові вміння
гімнастика
zdolności motoryczne
gimnastyka
Issue Date: 2011
Citation: Zależności między zdolnościami motorycznymi a techniką wykonania wybranych ćwiczeń gimnastycznych na kółkach (na przykładzie studentów AWF w Krakowie) / Jaroslaw Omorczyk, Dorota Lipka-Nowak, Krystyna Kapik-Gruca, Maciej Kamecki // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 2. - С. 185 - 190.
Abstract: Метою нашого дослідження було визначення залежності між вибраними фізичними якостями й технікою виконання гімнастичних вправ на кільцях у студентів Академії фізичного виховання у Кракові після першого року навчання. Був визначений рівень вибраних кондиційних і координаційних здібностей, а також техніка виконання гімнастичних вправ на кільцях, які належать до програми навчання Академії Фізичного Виховання у Кракові для факультету фізичне виховання. Результати дослідження показали, що спостерігається найбільша достовірна різниця між кондиційніми здібностями і технікою виконанням вправ на гімнастичних кільцях.
Description: Celem badań było określenie zależności między wybranymi zdolnościami motorycznymi a techniką wykonania ćwiczeń gimnastycznych na kółkach u studentów AWF w Krakowie po pierwszym roku nauki. Zdiagnozowano poziom wybranych kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych, a także technikę wykonania ćwiczeń na kółkach, które znajdują się w programie studiów AWF w Krakowie na kierunku wychowania fizycznego. Wyniki badań wskazują, iż istnieją istotne statystycznie związki w zakresie kondycyjnych zdolności motorycznych i sposobu wykonania ocenianych ćwiczeń.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1435
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Оморжик_208.pdf142.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.