Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1312
Title: Характеристика засобів контролю фізичної підготовленості спортсменів у стрільбі з лука
Authors: Антонов, Сергій
Бабяк, Анна
Пітин, Мар'ян
Keywords: фізична підготовленість
стрільба з лука
засоби контролю
Issue Date: 2011
Citation: Антонов С. Характеристика засобів контролю фізичної підготовленості спортсменів у стрільбі з лука / Сергій Антонов, Анна Бабяк, Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 6 - 10.
Abstract: У цій статті охарактеризовано засоби контролю фізичної підготовленості спортсменів у стрільбі з лука, які можна об’єднати в одну програму комплексного контролю рівня фізичної підготовленості. Виявлення різного рівня тренованості лучників у процесі комплексного контролю дає можливість визначити напрямок подальших тренувань та ефективно провести підготовку до змагальної діяльності. Комплексний контроль рівня загальної фізичної і спеціальної працездатності стрілків з лука сприятиме визначенню слабких чинників, що лімітують рівень підготовленості кваліфікованих стрільців з лука.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1312
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Антонов_96.pdf145.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.