Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1308
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLorenc, Agnieszka-
dc.contributor.authorPop, Teresa-
dc.contributor.authorBoychuk, Tatyana-
dc.date.accessioned2015-04-01T08:26:03Z-
dc.date.available2015-04-01T08:26:03Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationLorenc A. Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi / Agnieszka Lorenc, Teresa Pop, Tatyana Boychuk // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 59 - 65.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1308-
dc.descriptionRak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Największe szanse na wyleczenie daje szybie rozpoznanie nowotworu. Podstawowym elementem prowadzącym do zmniejszenia umieralności na raka piersi jest wykonywanie badań profilaktycznych takich jak mammografia i USG, a także prowadzenie systematycznej samokontroli piersi.uk_UA
dc.description.abstractРак молочної залози є найчастішим злоякісним новотвором жінок. Найбільші шанси на виліковування дає рання діагностика новотвору. Передумовою зменшення смертності від рака молочної залози є проведення профілактичних обстежень, таких як маммографія й ультрасонографія, а також проведення систематичного само обстеження молочної залози.uk_UA
dc.language.isopluk_UA
dc.subjectрак молочної залозиuk_UA
dc.subjectпрофілактикаuk_UA
dc.subjectrak piersiuk_UA
dc.titleWiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersiuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lorenc.pdf292.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.