Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1280
Title: Changes competition rules in modern pentathlon
Authors: Стецькович, Сергій
Пітин, Мар'ян
Стецькович, Наталія
Keywords: сучасне п’ятиборство
modern pentathlon
Issue Date: 2012
Citation: Stetskovych S. Changes competition rules in modern pentathlon / Serhij Stetskovych, Maryan Pityn, Natalya Stetskovych // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 300 - 303.
Abstract: У статті розглядаються зміни правил змагань у сучасному п'ятиборстві за період розвитку цього виду спорту. Окреслено ключові зміни, які відбулися в 1964, 1996, 2008, 2009 і 2011 роках. Визначено можливість подальших змін у правилах змагань: збільшення відстані для пострілу або зменшення діаметра мішені, введення обмежень щодо кількості пострілів у «комбайні»; підвищення нормативу або зміна стилю у плаванні; збільшення кількості або висоти бар'єрів, підвищення штрафних очок у верховій їзд
Description: The article presents competition rules changes in modern pentathlon over the period of its development. The most important changes that occurred in 1964, 1996, 2008, 2009 and 2011 have been characterized. Possible further changes in the rules of competition are determined: the increase of the distance for shot or decrease of the target diameter, leading in the restrictions on the number of shots in the "processor"; increase of standard or change of style in swimming, increase of the number or height of barriers, increase of penalty points in riding, reducing the time of the matches in fencing.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1280
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Steckov.pdf349.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.