Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/12597
Title: Основні засади державного регулювання спортивно-оздоровчих послуг в Україні
Authors: Стахів, Ірина
Stakhiv, Iryna
Keywords: спортивно-оздоровчі послуги
державне регулювання
Issue Date: 2014
Citation: Стахів І. Основні засади державного регулювання спортивно-оздоровчих послуг в Україні / Ірина Стахів // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез допов. ХІ МІжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. - Тернопіль, 2014. - Ч. 2. - С. 228-229.
Abstract: Спортивно-оздоровчі послуги в значній мірі соціально орієнтовані, навіть якщо реалізуються на комерційній основі, тому використання методів державного регулювання, спрямованого на оптимізацію механізму оподаткування, застосування прогресивних інструментів бюджетного фінансування заходів, які здійснюють суб'єкти господарювання у сфері спортивно-оздоровчих послуг, має стати невід'ємною частиною програм соціально - економічного розвитку як на державному рівні, так і на рівні окремих адміністративно - територіальних утворень, що сприятиме зростанню ефективності використання всіх видів ресурсів народногосподарського комплексу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/12597
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стахів І..pdf190.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.