Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1170
Title: У статті подаються результати аналізу «Я-концепції» в структурі особистості курсантів та студентів ВНЗ системи МНС, виділяються її основні складові та суб’єкт-об’єктні фактори, що її детермінують.
Authors: Бала, Тетяна
Keywords: координаційні здібності
школярі середніх класів
черлідинг
Issue Date: 2012
Citation: Бала Т. Динаміка рівня розвитку координаційних здібностей школярів 7-9-х класів під впливом черлідингу / Тетяна Бала // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 20 - 26.
Abstract: У статті відображено показники рівня розвитку координаційних здібностей, а також ступінь їх зміни під впливом вправ черлідингу у школярів 79-х класів загальноосвітньої школи. Рівень розвитку координаційних здібностей визначався за результатами виконання тестів: човниковий біг 4 х 9 м (с), рівновага на одній нозі «Фламінго» (кількість спроб збереження пози за 1 хвилину), біг 15 м обличчям та спиною вперед (с), біг «змійкою» 30 м (с), а також за показниками відчуття ритму (кількість разів) та здібності освоювати нові рухи (с, кількість спроб та кількість помилок). Визначено, що використання вправ черлідинга позитивно вплинуло на ступінь прояву координаційних здібностей школярів середніх класів за всіма досліджуваними параметрами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1170
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bala.pdf318.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.