Методичні вказівки та тематика дипломних (магістерських) проектів : [10] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-07-05Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення : методичні вказівки та тематика дипломних проектів для студентів 4 курсу рівня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)"Загура, Федір; Zahura, Fedir; Кафедра атлетичних видів спорту
2019-07-05Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення : тематика курсових робіт для студентів 4 курсу ФКіС рівня вищої освіти "бакалавр"Загура, Федір; Zahura, Fedir; Кафедра атлетичних видів спорту
2019-07-02Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення : методичні вказівки та тематика дипломних проектів для студентів 4 курсу рівня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спортЗагура, Федір; Zahura, Fedir; Кафедра атлетичних видів спорту
2018Методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм навчанняЧикайло, Юлія; Волошин, Іван; Голод, Андрій; Худоба, Володимир; Chykailo, Yuliia; Khudoba, Volodymyr; Voloshyn, Ivan; Holod, Andrii; Кафедра туризму
2018Вимоги до кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня-
2019-03-11Тематика курсових робіт з дисципліни "Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення (ТіМОВС та СПВ) (спеціалізація - футбол)" (4 курс) галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту рівня вищої освіти "бакалавр"Кафедра футболу
2018Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»Павленчик, Наталія; Гуль, Іван; Холявка, Володимир; Павленчик, Анатолій; Криштанович, Світлана; Іванова, Лілія; Гуцуляк, Вікторія; Атаманюк, Дмитро; Завидівська, Ольга; Стахів, Ірина; Pavlenchyk, Nataliia; Hul, Ivan; Kholiavka, Volodymyr; Pavlenchyk, Anatolii; Kryshtanovych, Svitlana; Ivanova, Liliia; Hutsuliak, Viktoriia; Atamaniuk, Dmytro; Zavydivska, Olha; Stakhiv, Iryna
2018Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: Галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»Музика, Федір; Бріскін, Юрій; Передерій, Аліна; Боднар, Іванна; Павлова, Юлія; Сосіна, Валентина; Сидорко, Олег; Ріпак, Ігор; Петрина, Роман; Muzyka, Fedir; Briskin, Yurii; Perederii, Alina; Bodnar, Ivanna; Pavlova, Yuliia; Sosina, Valentyna; Ripak, Ihor; Petryna, Roman
2003Організаційні, методичні та наукові рішення при виконанні випускних робіт зі спеціальності "Маркетинг"Скибінський, С.; Федорчук, А.; Іванова, Лілія; Прохоренко, К.; Ivanova, Liliia
2010Кон'юнктура ринків : методичні вказівки та вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг"Іванова, Лілія; Ivanova, Liliia; Музика, О.; Muzyka, O.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10