Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10655
Title: Система підготовки кадрів інваспорту
Authors: Линець, Михайло
Lynets, Mykhailo
Бріскін, Юрій
Briskin, Yuriy
Передерій, Аліна
Perederii, Alina
Keywords: підготовка кадрів
подготовка кадров
структура підготовленості фахівця
структура подготовленности специалиста
інваспорт
инваспорт
Issue Date: 2004
Publisher: Видавець Тарас Сорока
Citation: Линець М. Система підготовки кадрів інваспорту / Линець М., Бріскін Ю., Передерій А. // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем фіз. виховання і спорту неповносправних / заг. ред. Бріскін Ю., Линець М., Болях Е., Мігасевич Ю. - Львів, 2004. - С. 14 - 18.
Abstract: Подається аналіз різних підходів щодо підготовки фахівців зі спортивної роботи з неповносправними, що використовуються провідними закладами освіти фізкультурного профілю в Україні та за кордоном.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10655
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Система підготовки кадрів інваспорту.pdf204.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.