Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10090
Title: Рекреація, як соціально-культурне явище, різновид і результат діяльності
Authors: Приступа, Євген
Жепка, Аркадіуш
Лара, Войцех
Prystupa, Yevhen
Zhepka, Arkadiush
Lara, Voitsekh
Keywords: рекреація
різновиди рекреації
вільний час
Issue Date: 2007
Citation: Приступа Є. Рекреація, як соціально-культурне явище, різновид і результат діяльності / Євген Приступа, Аркадіуш Жепка, Владімеж Лара // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 1. – С. 112–120.
Abstract: У статті розглядаються теоретичні аспекти рекреації, як соціально-культурного явища, різновиду та результату діяльності людини. Окреслена група специфічних потреб, реалізація яких пов’язана з необхідністю відновлення та оптимізації розвитку людського організму, що зумовлює необхідність забезпечення певних умов їх задоволення – наявність вільного часу, особливі властивості простору життєдіяльності, матеріально-технічна база, система психічних (мотивація, інтерес) соціальних чинників.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10090
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Приступа Є._2_2007.pdf264.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.